Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Balbey Kentsel Sit ve Etkileşim Alanı; Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2015 tarih ve 69 sayılı Kararı ile 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunu kapsamında Yenileme Alanı olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulu tarafından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nce alınan Karar doğrultusunda, 23.03.2015 tarih ve 2015/7456 sayılı Kararı ile Balbey Kentsel Sit Alanı Ve Çevresini kapsayan yaklaşık 16 ha’lık alanı Yenileme Alanı olarak ilan edilmiştir. Bu karar, 24.04.2015 tarih ve 29336 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2018 tarih ve 429 sayılı Kararı ile Yenileme Alanındaki uygulamaların etaplar halinde yapılmasına karar verilmiş ve I. Etap Proje Alanı’na ilişkin sınırlar belirlenmiştir. Bu aşamada, Koruma Eksenli Yenileme Projesi (I. Etap Kentsel Tasarım Projesi), Antalya Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’na sunulmuş ve Kurul’un 30.04.2018 tarihli ve 7668 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur.

1.Etap Proje Alanı ile ilgili olarak; 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonları hazırlanmış ve Plan Revizyonları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygun bulunarak, onaylanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmiştir. Koruma Bölge Kurulu’nun 20.09.2018 tarihli ve 8222 nolu kararı ile uygun bulunmuştur. Yine 1.Etap Proje Alanı’na ilişkin 5366 sayılı Yasa kapsamında hazırlanan Yenileme Avan Projeleri de Koruma Bölge Kurulu’nun 20.09.2018 tarihli ve 8223 nolu kararı ile uygun bulunmuştur.

5366 sayılı Kanunun uygulama Yönetmeliğinin 25. maddesi gereği I. Etap Proje Alanında adres ve iletişim bilgisi bulanamayan veya varisi belli olmayan taşınmaz maliklerini bilgilendirmek ve I. Etap Proje Alanı kapsamında yapılacak işlemleri müştereken belirlemek amacıyla aşağıda bilgileri bulunan hak sahiplerini Balbey Mahallesi 418 Sok. No: 36 Muratpaşa/ Antalya adresinde yer alan ANET Balbey Kentsel Yenileme Ofisinde yapılacak uzlaşma görüşmesine davet eder, yine aşağıda bilgileri bulunan hak sahiplerine bu husus ilanen tebliğ olunur.

 

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANET Antalya İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SIRA NO T.C.K.N. AD/SOYADI ADA PARSEL AÇIKLAMA
1 YOK MEHMET 6636 5 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
2 YOK NEFİSE ÜNLÜLER 6636 5 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
3 YOK SEHER 6636 9 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
4 YOK ŞÜKRİYE GÜLSEN 6636 9 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
5 YOK ZELİHA TUZCU 6636 9 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
6 YOK SANİYE TUZCU 6636 9 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
7 YOK DÜRİYE TUZCU 6636 9 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
8 YOK ÖMER TUZCU 6636 9 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
9 YOK MURAT 6722 8 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
10 YOK MUSTAFA 6722 8 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
11 YOK MAHMUT 6722 8 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
12 YOK AHMET 6722 16 KADASTRO TUTANAĞINDA RASTLANILAMAMIŞTIR.
13 22573289996 İBRAHİM BURSA 6722 4
14 16858479592 NEZAHAT GÜLCAN 6636 10
15 11794648606 FATMA AKILLILAR 6722 8
16 26323159720 EMİNE ŞEN 6722 10